Az iskola története

1963-1964 – “A kezdetek”

1963-ban a mezõkövesdi Állami Zeneiskola frissen diplomázott tanára, Valkó Márta vállalta a kazincbarcikai kisdiákok zenei nevelését. A Központi Általános Iskola biztosított a 30 elõképzõs növendéknek egy tantermet. Akövetkezõ évben újabb 30 növendékkel gyarapodott a létszám. Egyre szorongatóbbá vált az igény a hangszeres tanulás megkezdésére.

1965-1981 – “Vándorévek”

1965. augusztus 16-án a Kazincbarcikai Városi Tanács megalapította a helyi Állami Zeneiskolát, az induló 150 fõs létszámhoz 5 fõ zenetanári állást biztosított. Alapító tanárok: Valkó Márta, Kedl Lászlóné, Hámori György, Horváth Józsefné, Sárosi Sándorné

Az iskola – hasonlóan más intézményekhez – nem új épületben kezdte meg mûködését, a Béke Mozi négy öltözõjében folyt a tanítás. 1967-ben a lehetetlen tanítási körülményeket enyhíteni látszott a költözés. Igaz, hangszerállományát fejleszteni továbbra sem tudta az iskola, de kaptak egy 2 szobás lakást a Dimitrov utcában. A szobák lettek a tantermek, míg a konyha az irodahelyiség. 1966-67-ig Román Attila igazgatta az iskola ügyeit, míg 1967. októberétõl új igazgatót neveztek ki az iskola élére, Hámori Györgyöt. Az állami zeneiskola nem sokáig mûködött ezen a helyen, hiszen ez a lakás sem tudta biztosítani a már 230 növendék hangszeres oktatását. Idõközben az intézmény felismerte, hogy a városkörnyéki községek gyermekei hátrányban vannak a városi gyermekekkel szemben a hangszeres tanulást illetõen, ezért a Zeneiskola megnyitotta elsõ fiókiskoláját Rudabányán. Öt évvel az iskola megalakulása után, 1970-ben lehetõség nyílt, hogy nevet válasszanak és kérjenek intézményüknek,ezzel is kifejezve a közös célt: a sokoldalú, érett, kreatív személyiség kialakítását és elismerve a zeneiskolának a zenei nevelés ebben betöltött óriási szerepét. A választás Kodály Zoltánra, a nagy zenepedagógusra esett.

1982-1988 – “Letelepedés”

A tanulólétszám mindenki örömére emelkedett, az iskola azonban egyre kisebbnek bizonyult, így 1982-ben újra költözött az iskola a Jószerencsét útra. A Borsodi Vegyikombinát volt szállójának elsõ és második emeletén alakítottak ki 13 tantermet, igazgatói, gazdasági, és tanári szobát úgy, hogy zeneoktatásra alkalmas legyen. 1983- tól újabb kihelyezett tagozattal bõvült az anyaiskola – Dédestapolcsány. 1985-tõl táncmûvészeti tagozattal bõvült az iskola tevékenységi köre. A növendékek létszáma ugrásszerûen megnõtt. Ehhez jelentõsen hozzájárult az újabb kihelyezett tagozatok megyitása: 1987-ben Sajókazán és Szendrõben, 1988-ban Edelényben és Ragályon.

1989-1998 – “Reménykedés”

Az iskola fejlõdése a helyszûke ellenére sem torpant meg, további hangszeres kihelyezett tagozatokat nyitott: 1991- Sajóvelezd, 1992- Aggtelek, 1993- Zubogyon, 1994- Felsõkelecsény, Felsõnyárád, Izsófalva, Szuhogy, Zádorfalva 1995- Felsõtelekes, Jósvafõ, Ormosbánya, Sajószentpéter, 1996- Borsodszirák. 1994-õl további tanszakkal is bõvítette palettáját az intézmény: a képzõmûvészeti tagozat Sajószentpéteren kezdte meg mûködését

1999-2005 – “Az álmok megvalósulása”

2002. augusztus 23-án több évtizedes álom teljesült: a zene- és táncmûvészeti ág minden tanszaka teljes egészében helyet kapott az Egressy úti felújított korszerû épületben. A képzõ- és Iparmûvészeti ág tanszakai továbbra is a város több pontján, iskolákban és a Gyermekek Házában mûködnek. Az átadás óta az intézmény szinte hetente ad otthont valamilyen iskolai vagy városi rendezvénynek, hangversenynek, kiállításnak.